ยินดีต้อนรับ คุณ  user |  ออกจากระบบ
 
   

Celebrate Inclusive Schools Week

การปรุงอาหาร

การปรุงอาหารให้กับนักเรียน ...

Read more...

ข่าวสาร / กิจกรรม 

โรคมือเท้าปาก

นายกรัฐมนตรี ยืนยันควบคุมสถานการณ์โรคมือ เท้า ปากได้แล้วในระดับหนึ่ง สั่งกระทรวงสาธารณสุขดูแลครอบครัวเด็กหญิง 2 ขวบที่เสียชีวิต
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี บอกว่า การประชุม ครม.วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปากในประเทศไทยให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งพบว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวน 14,000 คน


โรคมือเท้าปาก

คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก - ผู้ประกอบการในสถานเลี้ยงเด็กควรดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน สุขลักขลักษณะของสถานที่อย่างสม่ำเสมอ เช่น ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารสถานที่ เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ รวมทั้ง


เอกสารดาวน์โหลด